คนไทยใช้แอป ‘ปลูกกัญชา’ ปลูกกัญชาที่บ้านอย่างถูกกฎหมาย

plook-ganja
คนไทยใช้แอป ‘ปลูกกัญชา’ ปลูกกัญชาที่บ้านอย่างถูกกฎหมาย
ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายนเป็นต้นไป การดาวน์โหลดแอปมือถือ “Plook Ganja” จะเป็นข้อกำหนดเดียวในการปลูกกัญชาและต้นกัญชงที่บ้านในประเทศไทยอย่างถูกกฎหมาย เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม กระทรวงสาธารณสุขประกาศว่าทุกส่วนของกัญชาและต้นกัญชาจะไม่ถือว่ากัญชาเป็นสารเสพติดอีกต่อไป ณ วันที่ 9 มิถุนายน ยกเว้นสารสกัดที่มี Tetrahydrocannabinol หรือ THC มากกว่า 0.2% ยังคงถือว่าเป็นสารเสพติด ยาผิดกฎหมายประเภท 5
รัฐบาลไทยต้องการให้ผู้ปลูกกัญชาใช้ส่วนของต้นในการปรุงอาหาร เช่น การต้มใบเพื่อใช้ในหม้อต้มยำ หรือเพื่อ “วัตถุประสงค์ทางการแพทย์” อย่างไรก็ตาม การกลิ้งและสูบดอกกัญชาที่มีปริมาณ THC สูงยังคงผิดกฎหมายอยู่มากในประเทศไทย ดังนั้น หากคุณลงทะเบียนกับแอป “Plook Ganja” (Grow Cannabis) คุณสามารถปลูกกัญชาได้ แต่คุณไม่สามารถ “สูงได้”
ภายใต้กฎหมายไทยปัจจุบัน คุณจะไม่มีปัญหาหากต้นไม้ของคุณบาน แต่คุณจะฝ่าฝืนกฎหมายหากคุณสูบบุหรี่ดอกไม้หรือสกัดเป็นผลิตภัณฑ์ที่มี THC มากกว่า 0.2%
ตามที่อธิบดีประเทศไทยระบุว่า ใครก็ตามที่ต้องการนำเข้ากัญชาและเมล็ดกัญชง ใบไม้ หรือกิ่งก้านจากต่างประเทศไม่จำเป็นต้องมีใบอนุญาต แต่จำเป็นต้องยื่นขออนุญาตภายใต้กฎหมายพืช พ.ศ. 2518 และกฎหมายกักกันพืช พ.ศ. 2507 .ตาม สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ดร. วิทิต สฤษดิชัยกุล.
ณ วันที่ 20 พฤษภาคม ‘Plook Ganja’ ยังไม่มีให้บริการบน App Store

หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับการปลูกกัญชาที่บ้านในประเทศไทย โทร 025907767 หรือ 025907793 หรือติดต่อสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดของคุณ

Latest News

(พยาน) ผู้ป่วยมะเร็งที่มีการแพร่กระจายของกระดูกสันหลังรักษาด้วยกัญชาทางการแพทย์

(พยาน) ผู้ป่วยมะเร็งที่มีการแพร่กระจายของกระดูกสันหลังรักษาด้วยกัญชาทางการแพทย์   มะเร็งระยะลุกลามของกระดูกสันหลังคืออะไร?   การแพร่กระจายของกระดูก เกิดขึ้นเมื่อเซลล์มะเร็งแพร่กระจายจากตำแหน่งเดิมของโรคไปยังกระดูก มะเร็งที่แพร่กระจายไปยังกระดูกอาจเกิดในกระดูกใดก็ได้ แต่มักเกิดที่กระดูกสันหลัง กระดูกเชิงกราน และกระดูกโคนขา เมื่อเนื้องอกแพร่กระจายไปยังกระดูกสันหลังจากมะเร็งส่วนอื่นในร่างกาย เรียกว่ามะเร็งระยะลุกลามของกระดูกสันหลัง (เนื้องอกทุติยภูมิ)  

คนไทยใช้แอป ‘ปลูกกัญชา’ ปลูกกัญชาที่บ้านอย่างถูกกฎหมาย

คนไทยใช้แอป ‘ปลูกกัญชา’ ปลูกกัญชาที่บ้านอย่างถูกกฎหมาย ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายนเป็นต้นไป การดาวน์โหลดแอปมือถือ “Plook Ganja” จะเป็นข้อกำหนดเดียวในการปลูกกัญชาและต้นกัญชงที่บ้านในประเทศไทยอย่างถูกกฎหมาย เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม กระทรวงสาธารณสุขประกาศว่าทุกส่วนของกัญชาและต้นกัญชาจะไม่ถือว่ากัญชาเป็นสารเสพติดอีกต่อไป ณ

(พยาน) ผู้ป่วยมะเร็งหลอดอาหารระยะที่ 4 รักษาด้วยกัญชาทางการแพทย์

(พยาน) ผู้ป่วยมะเร็งหลอดอาหารระยะที่ 4 รักษาด้วยกัญชาทางการแพทย์ หลอดอาหารเป็นส่วนบนของระบบย่อยอาหาร ช่วยเคลื่อนย้ายอาหารจากปากสู่กระเพาะอาหาร ตามหลักกายวิภาค หลอดอาหารแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ หลอดอาหารส่วนบน 1/3 ขยายจากปากไปยังส่วนหลอดลม (ที่ระดับของหลอดเลือดดำธรรมดา)