Free photo red delivery car deliver express shipping fast delivery background 3d rendering illustration

Chính sách vận chuyển và giao nhận hàng hóa áp dụng cho mọi hình thức mua hàng tại HPCannabis

I. HÌNH THỨC VẬN CHUYỂN & GIAO NHẬN HÀNG HÓA

Khi mua hàng tại HPCannabis, quý khách có thể lựa chọn một trong các hình thức vận chuyển, giao nhận sau:

II. NỘI DUNG 

1. HPCannabis trực tiếp giao hàng tận nơi sử dụng cho khách hàng

2. Giao hàng thông qua nhà cung cấp dịch vụ chuyển phát.

2.1 Cách thức giao hàng:

Lưu ý: 

Trước khi giao hàng cho đơn vị trung gian vận chuyển, HPCannabis có thực hiện niêm phong và cân hàng hóa; Do đó, Quý khách vui lòng và có trách nhiệm kiểm tra niêm phong và cận nặng hàng hóa trước khi nhận.

Quy cách niêm phong:

Chậm nhất là 02 giờ kể từ khi hàng về đến nơi theo yêu cầu của Quý khách hàng, Quý khách hàng không phản hồi thông tin cho HPCannabis thì HPCannabis coi như Quý khách hàng đã nhận đúng, đủ hàng theo thoả thuận.