Liên hệ

Giờ mở cửa

7:00 am – 10:00 pm

Thứ Hai – Thứ Bảy

Địa chỉ

Arun Amarin Road, Bangyi khan subdistrict, Bang Phalat district, Bangkok city, Thailand

Thông tin liên lạc

Chúng tôi tin rằng cái giá của sự khỏe mạnh không bao giờ được nằm ngoài tầm với, đó là lý do đặc biệt cho chúng tôi làm web này để phục vụ tại Thái Lan.

WE PROVIDE YOU THE BEST CANNABIS EVER. CONTACT NOW FOR SUPRISING.
TEL:
+6656810104